Natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu: Tajnik/-ica - administrativni/-a referent/-ica

Natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu: Tajnik/-ica - administrativni/-a referent/-ica

Skraćeni opis poslova: Administriranje projekta Svi za Pogon - Pogon za sve, priprema financijske i pravne dokumentacije, obavljanje tajničkih i administrativnih poslova Pogona, vođenje ureda, koordinacija komunikacije Pogona sa strankama, priprema dopisa i korespondencija s poslovnim suradnicima, vođenje kadrovske evidencije. Rok za prijavu: 18.12.2018.

Na temelju članka 27. stavka 2. Statuta Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, zamjenica ravnateljice Sonja Soldo, na temelju Odluke od 29.10.2018., raspisuje:

Javni natječaj

za zapošljavanje na radnom mjestu: Tajnik/-ica - administrativni/-a referent/-ica – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade je javna neprofitna ustanova u kulturi, čiji su osnivači Grad Zagreb i Savez udruga Operacija grad. Misija Pogona je pružati kvalitetan i pouzdan servis za produkciju, prezentaciju i afirmaciju nezavisnih suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi te za aktivno sudjelovanje mladih u kulturnim i drugim aktivnostima u Zagrebu.

Skraćeni opis poslova: Administriranje projekta Svi za Pogon - Pogon za sve financiranog iz Europskog socijalnog fonda, priprema sve financijske i pravne dokumentacije potrebne za redovito izvještavanje i provedbu projekta, obavljanje tajničkih i administrativnih poslova Pogona, vođenje ureda, koordinacija komunikacije Pogona sa strankama, priprema dopisa i korespodencija s poslovnim suradnicima prema uputama ravnatelja, vođenje kadrovske evidencije Pogona, obavljanje administrativnih poslova iz svog djelokruga rada; detaljan opis posla dostupan u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade.

Mjesto rada: Grad Zagreb, Kneza Mislava 11. Rad se zasniva na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. Radnik radi u nepunom radnom vremenu, u trajanju od 20 sati tjedno. Natječaj se raspisuje zbog otvaranja novog radnog mjesta, u sklopu projekta Svi za Pogon - Pogon za sve!, koje uključuje poslove: pripremu sve financijske i ostale dokumentacije partnera potrebne za redovito izvještavanje i provedbu Projekta.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren od 03.12.2018. do 18.12.2018.

Uvjeti:

 • SSS općeg, upravnog ili ekonomskog smjera (IV stupanj) ili VŠS ekonomskog ili upravnog smjera
 • jedna godina iskustva u obavljanju sličnih poslova
 • razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti
 • dobro poznavanje rada na računalu
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • vozačka dozvola B kategorije

Pod oznakom VŠS podrazumijeva se završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema sukladno ranijim propisima.

Pod oznakom SSS podrazumijeva se srednja stručna sprema, odnosno završena srednja škola.

Prijava mora sadržavati:

 • Osnovne informacije o kandidatu – ime i prezime, OIB, kontakt podaci (adresa, telefon, adresa elektroničke pošte), datum rođenja, spol, državljanstvo – do 1 stranice
 • Pismo u kojem kandidat obrazlaže na koji način odgovara traženom te objašnjava svoju motivaciju za rad – do 2 stranice
 • Biografija u kojoj se taksativno navodi radno iskustvo, obrazovanje, osnovne vještine i sposobnosti i druge važne informacije – do 3 stranice
 • Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta)
 • Dokaz o postignutoj razini formalnog obrazovanja (preslika)
 • Dokaz o radnom iskustvu (preslika potvrde evidencije HZMO-a ili ugovora o radu ili ugovora o djelu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo – do 4 priloga. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Prijave se dostavljaju isključivo poštom na adresu: Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Kneza Mislava 11, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava kandidata za radno mjesto: Tajnik/-ica - administrativni/-a referent/-ica“.

Prijava je dostavljena u roku ako je na poštanskom žigu vidljivo da je u pošti zaprimljena prije isteka natječaja. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati mogu biti pozvani na testiranje i razgovor radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na testiranje i razgovor, a ne odazove se pozivu, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Povezani sadržaj