Natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu: Voditelj/-ica - koordinator/-ica tehnike

Natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu: Voditelj/-ica - koordinator/-ica tehnike

Skraćeni opis poslova: provedba i nadgledanje tehničke realizacije programa, izrada tjednog i mjesečnog rasporeda radnog vremena za radnike i suradnike na poslovima tehnike, rukovanje tehničkom opremom, nadzor tehničke ispravnosti objekta, opreme i uređaja Pogona, održavanje i redovno servisiranje uređaja i opreme i drugo. Rok za prijavu: 18.12.2018.

Na temelju članka 27. stavka 2. Statuta Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, zamjenica ravnateljice Sonja Soldo, na temelju Odluke od 29.10.2018., raspisuje:

Javni natječaj

za zapošljavanje na radnom mjestu: Voditelj/-ica - koordinator/-ica tehnike – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade je javna neprofitna ustanova u kulturi, čiji su osnivači Grad Zagreb i Savez udruga Operacija grad. Misija Pogona je pružati kvalitetan i pouzdan servis za produkciju, prezentaciju i afirmaciju nezavisnih suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi te za aktivno sudjelovanje mladih u kulturnim i drugim aktivnostima u Zagrebu.

Skraćeni opis poslova: dogovaranje tehničkih uvjeta za pripremu i provedbu programa, provedba i nadgledanje tehničke realizacije programa, izrada tjednog i mjesečnog rasporeda radnog vremena za radnike i suradnike na poslovima tehnike, rukovanje uređajima za projekciju video materijala, tonskom, svjetlosnom i drugom opremom, nadzor tehničke ispravnosti objekta, opreme i uređaja Pogona, održavanje i redovno servisiranje elektroinstalacija, električnih i drugih uređaja, scenske i druge opreme, vođenje i koordinacija poslova zaštite na radu i zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i Zaštite od požara, obavljanje ostalih poslova i zadataka po potrebi i po nalogu ravnatelja; detaljan opis posla dostupan u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade.

Mjesto rada: Grad Zagreb, Trnjanski nasip bb, Pogon Jedinstvo.

Rad se zasniva na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. Radnik radi u nepunom radnom vremenu, u trajanju od 20 sati tjedno. Radno vrijeme se raspoređuje fleksibilno, ovisno o potrebama posla.

Natječaj se raspisuje zbog otvaranja novog radnog mjesta, u sklopu projekta Svi za Pogon - Pogon za sve! koji uključuje poslove: komunikacija s izvoditeljima programa, predlaganje tehničke realizacije programa, postavljanje i održavanje prostora, osiguravanje ostalih tehničkih preduvjeta za realizaciju programa.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren od 03.12.2018. do 18.12.2018.

Uvjeti:

 • SSS tehničkog smjera s kvalifikacijama / stručnim ispitima potrebnim za obavljanje navedenih poslova (stručni ispit iz područja zaštite od požara i zaštite na radu)
 • dvije godine iskustva u obavljanju sličnih poslova
 • razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti
 • znanja potrebna za održavanje scenske opreme i prostora
 • dobro poznavanje rada na računalu
 • osnovno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • vozačka dozvola B kategorije

Pod oznakom SSS podrazumijeva se srednja stručna sprema, odnosno završena srednja škola.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen stručni ispit, ali su ga nakon isteka probnog rada dužne položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Prijava mora sadržavati:

 • Osnovne informacije o kandidatu – ime i prezime, OIB, kontakt podaci (adresa, telefon, adresa elektroničke pošte), datum rođenja, spol, državljanstvo – do 1 stranice
 • Pismo u kojem kandidat obrazlaže na koji način odgovara traženom profilu te objašnjava svoju motivaciju za rad – do 2 stranice
 • Životopis u kojem se taksativno navodi radno iskustvo, obrazovanje, osnovne vještine i sposobnosti i druge važne informacije – do 3 stranice
 • Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta)
 • Dokaz o postignutoj razini formalnog obrazovanja (preslika)
 • Dokaz o radnom iskustvu (preslika potvrde evidencije HZMO-a ili ugovora o radu ili ugovora o djelu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 4 priloga. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Prijave se dostavljaju isključivo poštom na adresu: Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Kneza Mislava 11, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava kandidata za radno mjesto: Voditelj - koordinator tehnike“.

Prijava je dostavljena u roku ako je na poštanskom žigu vidljivo da je u pošti zaprimljena prije isteka natječaja. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati mogu biti pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni isključivo putem elektroničke pošte u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Povezani sadržaj