Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03, 144/10 i 77/11), Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade sastavilo je Katalog informacija koji je namijenjen korisnicima prava na pristup informacijama (svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba) s ciljem omogućavanja i olakšavanja ostvarivanja prava na pristup informacijama, a sadrži sistematizirani pregled informacija.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Pogonu:

  • pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i poslati službenici za informiranje na adresu Pogon - Zagrebački centar za nezacisnu kulturu i mlade, Marijana Rimanić, Kneza Mislava 11, 10000 Zagreb, s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“
  • na broj fax-a: 01 4682 465
  • elektroničkom poštom povjerenici za informiranje marijana.rimanic@pogon.hr ili zamjenici povjerenice za informiranje Matei Munitić Mihovilović na matea.mm@pogon.hr
  • usmenim putem na broj telefona: +385 1 4682 463

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
  • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Odgovor na usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Informacije o ustrojstvu i radu Pogona možete pronaći u našem Katalogu informacija.