Tricycle Trauma: Jeka mračnog cirkusa

Tricycle Trauma: Jeka mračnog cirkusa

Izvedbeno-instalacijska evokacija minulih noći mračnog cirkusa. Zaglušujući vas vašom vlastitom jekom koja suklja iz crnog podzemlja tvornice Jedinstvo, kuća mraka ugostit će tri grupe namjernika i provesti ih kroz fragmente cirkusa odbačenih. Usudite se prisustvovati!

Program se izvodi u sklopu Participativne Pogonove sezone 2020. i dio je projekta "Svi za Pogon - Pogon za sve!" sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.