Aktivnosti

Aktivnosti

U sklopu projekta Svi za Pogon - Pogon za sve!, Pogon provodi dvije glavne aktivnosti: Jedinstvenu vrtnu zabavu i Participativnu Pogonovu sezonu.